hirdetés

2flekken

Radics Viktória: Viszlát a rabparcellán

Véletlenül azon a napon írom ezeket a sorokat, amikor hírül kapom, hogy Nagy Imre szobrát el fogják hurcolni a Parlament közeléből. További teljesen ostoba, giccsesen historizáló szoborutánzatoknak csinálnak helyet a Kossuth téren. – Radics Viktória 2flekken.

2flekken

Nagy Gabriella: Nagyapám

Munkanapló 2.

Összeomlik minden. Nem csodálom, hogy nagyapám elveszti lába alól a talajt, és derék asszonyt keresve hazaérkezése után nem sokkal összemelegedik a családi emlékezet szerint szimpatikusnak messziről sem mondható P. Lídiával. – Nagy Gabriella 2flekken.

hirdetés

Portré

Czakó Zsigmond életéről és öngyilkosságáról

Irodalomtörténeti adalékok egy kortárs regényhez

Miket érdemes tudni a fiatalon öngyilkosságot elkövetett XIX. századi drámaíróról? Miért ne higgyünk egy posztmodern írónak? És hihetünk-e az irodalomtörténészeknek? A Léleknyavalyák című regény titokzatos alakjáról gyűjtöttük össze információkat. – Kiss A. Kriszta portréja Czakó Zsigmondról.

TGM 70

Jánossy Lajos: Megalkuvás nincs – TGM 70

Az antik etika bázisán lábát szilárdan megvető, a mindenkori zsarnokság fölött pálcát törő ítélő erőre, a hit elszántságát a próbatételeknek kitett emberben ébren tartó prófétai erélyre, az elesettek iránti irgalmas, evangéliumi figyelemre hagyatkozik. – Tamás Gáspár Miklóst 70. születésnapján Jánossy Lajos köszönti.

Lendület

Csörsz Rumen István: „A vad egres nem malozsa”

Kultsár István (1760–1828) személyében kivételes adottságú közvetítője akadt a népdalok ügyének. Vajon milyen kulturális folyamatok mozgatták ezt a színes egyéniségű (bár néha kissé felszínes, sokoldalúságában csapongásra hajlamos) értelmiségit? – Csörsz Rumen István írása a Lendület csoport sorozatában.

2flekken

K. Horváth Zsolt: Rossz közérzet az egyetemen, E. P. Thompson és a tudás áruvá válása

Bár egyre többet hallunk a „tudástermelésről" és a „tudásközpontokról", egyre kevésbé fontos az a közös ismeretkör, műveltség, melyet korábban a társadalmi kohézió alapját jelentette. – K. Horváth Zsolt 2 flekken.

Köszöntés

Jánossy Lajos: Ami személyes és ami szent – Takács Zsuzsa 80

Személyében életszakaszainak minden állomása egyszerre van jelen, a kislány, a bakfis, a fiatal nő, az érett asszony összegződik mostani, jubileumához ért korában is. – Takács Zsuzsát 80. születésnapja alkalmából Jánossy Lajos köszönti.

KÖSZÖNTÉS

Nagy Gabriella: Közös katarzisunk – Takács Zsuzsa 80

Takács Zsuzsa egészen egyedülálló, különös, sőt, páratlan költői karakter, aki az emberi psziché és intellektus olyan rétegeit képes megszólítani, olyan mikroszkopikus odvakba is eljut, amelyekről sem tudás, sem leírható tapasztalat nem állt rendelkezésünkre. – Takács Zsuzsát Nagy Gabriella köszönti.

A városíró jelenti

Tóth Kinga: Az éjjel a szeretőké

Ez a mi éjszakánk, a szeretőké, a színes luftbalmosoké, de előbb még röptessük fel őket a levegőbe és táncoljunk a fenti rétegekbe, előbb még legyen és maradjon színes az Európa, van még kis időnk, mielőtt lebukunk a vízbe. – A városíró jelenti Grazból, Tóth Kinga írása.

2flekken

Szekeres Dóra: Az akarat erejéről

A bőre melegségéből, a szuszogásából, az apró, kis rebbenő arcvonásaiból tudtam percről percre, éppen hogy érzi magát. – Szekeres Dóra 2flekken.

hirdetés