hirdetés

Karácsony ajándékai: csend, otthonlét és egyszerűség

2014. december 24. - Vigilia folyóirat

Elhagyni az érvelő okfejtéseket, a kérdések finom boncolgatását, a bonyolult gondolatmeneteket, az emberi kapcsolatok szövevényes játszmáit és megérkezni a szemlélés egyszerűségéhez.- A Vigilia karácsonyi naplóját tegnapról Puskás Attila írta.

hirdetés

Az utóbbi években szokásommá vált, hogy a december 24. előtti napokban szedem a sátorfámat és Budapestről szülőfalumba, Döbröközre megyek karácsonyozni. Jóleső érzés magam mögött hagyni a zajos várost, a tülekedést, a pörgő életritmust és megérkezni a csendes vidékre, a tolnai dombság lábainál, a Kapos-völgyében nyújtózkodó faluba. Úgy ünnepelni szenteste a szüleimmel és a falubeliekkel, hogy az ünnep a csendben érlelődő összeszedettségből nőjön ki. Ha csak tehetem, még december 24. délelőttjén „járok egyet a hegyen", kiruccanok a közeli erdőbe, megnézem, hogy a természet hogyan készül az ünnepre. Békésen eleséget kereső szarvas, róka, nemegyszer vaddisznó kerül az utamba. S legkedvesebb útitársam a csend. A csend az erdei ösvényeket járva megtanít szemlélődni, figyelni a közelgő Titokra. S ha éjnek idején elindulok éjféli szentmisét mondani, útközben is szívesen megállok, belehallgatok az éjszakába, szívom magamba a csendet, születik bennem az ünnep. A betlehemi éjszaka csendjében az Isten csendjéből előlépett, emberré lett Igének, az üdvözítő Jézusnak a születését készülünk ünnepelni a falu közösségével. Az Ő születésének szent, csendes éje óta ünnep van a földön és az égben, s most ez az ünnep átjár minket is. A falu népével az egyház és az angyalok ünnepi liturgiájához társulunk, Isten szeretete és öröme költözik a szívünkbe, s ezt visszük magunkkal karácsonyi ajándékként haza, az otthonainkba szeretteinknek.

Haza és otthon... Tizenhét éve élek Pesten, de a „haza" és az „otthon" továbbra is a szülői ház. A fővárosban szellemi-lelki otthon-szigeteim vannak. Jó barátok, az Egyetemi templom közössége, kollégák és paptestvérek a Teológiai Karról, a Központi Szemináriumból, a szellemi műhelyként működő Balthasar-körünk, a Vigilia szerkesztőségének csapata. Az otthon-lét érzését keltik mindazok a helyek is, amelyekhez közöm van és kötődök: egy-egy templom, park, háztömb, utca. De „az" otthonom mégsem itt van a fővárosban. Ahol egészen, s nemcsak szigetszerűen vagyok otthon, ahol semmi idegenség nincs számomra, az a szülői ház meghittsége és szülőfalum tájékának ismerős szépsége. Itt enyém az „Öreg-hegy", az erdő, a Kapos, a szelíd dombhajlaton ásítozó szőlők. Itt mindenhez közöm van, itt mintha minden a testem meghosszabbított része lenne. Ha „kerülök egyet hátra", rám köszönnek, behívnak egy pohár borra a pincébe, megállítanak érdeklődve-panaszkodva-dicsekedve. Összetartozunk; itthon vagyok. Karácsonykor ezt az itthon-létet élem át sűrítve. S arra gondolok, ezen az éjszakán Jézus emberi otthonra lelt Máriánál és Józsefnél, és Isten otthonát nyitotta meg előttünk. Azt az Otthont, ahol Isten közelében semmi és senki nem lehet idegen számunkra, ahol boldogító tapasztalat az összetartozás Vele és egymással. Karácsonyt ünneplünk a falu népével, az otthonunkba érkező Istent fogadjuk és az Ő Otthonát készítjük közöttünk.

Csendből fakadóan karácsonyt ünnepelni és hazatalálni egyben leegyszerűsödés is a számomra. Elhagyni az érvelő okfejtéseket, a kérdések finom boncolgatását, a bonyolult gondolatmeneteket, az emberi kapcsolatok szövevényes játszmáit és megérkezni a szemlélés egyszerűségéhez. A találkozás az egyszerű emberekkel, a pásztorjáték egyszerű szavai és gesztusai, a fából készült és egyszerűségében is szépséges betlehemi szoborcsoport alakjai, a helyi Karitász által gyűjtött és a szegényeknek kiosztott egyszerű ajándékok mind ezt segítik. Így, leegyszerűsödve hajlunk oda a Gyermekhez, s találunk rá saját igazi gyermekségünkre is. Ha valami legyőzheti bennünk az emberi önfejűséget, erőszakosságot és önzést, a bűn önmagunkba bonyolító hatalmát, akkor az a gyermek egyszerűsége. Ezen az éjszakán a falu népével a Gyermek Jézus születését köszöntjük, aki gyermeki bizalomra és jóságra hangolja szívünket, s ezzel a karácsonyi ajándékkal indít utunkra az új esztendőbe.


Puskás Attila

Vigilia folyóirat

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.