hirdetés

Ógörög drinking party

2018. április 10. - Symposion

Ha rákeresünk a symposium kifejezésre, ezt a jelentést találjuk rá: egy téma köré szerveződő vita, konferencia, ógörög drinking party. - A héten a Symposion írja a netnaplót. A keddi napot Borbély Éva.

hirdetés

Az egyetemi éveim alatt kirajzolódni látszott egyfajta tendencia az érdeklődési köreimet illetőleg. Eleinte indirekt, majd direkt módon kezdtem el vonzódni mindazokhoz a témakörökhöz, amelyek nem egy, de több művészeti ágat érintettek egyszerre. Könnyű példa lenne felhozni erre a színházzal való, először amatőr, alkotói viszonyt, amely mára, bár már nem alkotói, de hivatásos kapcsolattá vált – hiszen a színház egyszerre operálhat irodalommal, képekkel, zenével, sőt filmmel is (hogy csak a legkézenfekvőbbeket említsük). De ne ragadjunk le könnyű példáknál.

A szakdolgozataim témájául is a kép és a szöveg viszonyának problematikusságát választottam – hogyan írhatja le egyik a másikát, a kép címének értelmezési irányvonalát hogyan, s miért kell vagy nem kell elfogadni, mikortól számíthat egy illusztráció műalkotásnak és egy konceptuális alkotás esetében hogyan működhet egy, afféle különböző érzéki receptorokat működtető Gestalt-váltás? Nem minden vitát lezáró választ kívántam találni ezekre a kérdésekre, ilyet talán nem is lehet. Nem kötelező mindig az érme csak egyik vagy másik oldalát látni – tükröt feltartva egyszerre látszik mindkettő, és az oldalak száma a tükrök számától függően csak gyarapodni tud. Körbejárni egy problémát, minél több aspektus létérvényének feltétele és akár elfogadása olyan feladat, amely nem meghasonuláshoz, hanem egészséges kihíváshoz vezet.

A Symposionnal való kapcsolatom alig másfél éve kezdődött, de ez idő alatt több olyan projektum létrehozásában is segíteni tudtam, amelyek mind rímelnek a fent leírtakra. Mivel ugyanezt teszi: különböző művészeti ágak fúzionálásával alkot olyan produktumokat, amelyek egyszerre szólaltatnak meg képet és szöveget, zenét és irodalmat, előadó- és képzőművészetet ésatöbbi – valójában nincs határ.

Ha rákeresünk a symposium kifejezésre, ezt a jelentést találjuk rá: egy téma köré szerveződő vita, konferencia, ógörög drinking party. A kiadó tematikus számaival, mint a Trauma/Nosztalgia I és II, a Mars One, a Tolnai-szám, vagy a Pop Balkan is mind a szerint a logika szerint építődnek fel, amely a mai tudományos konferenciákra jellemző, de kötetlen, művészi módon: adott témára írott esszék, prózák, lírák, tanulmányok és vizuális művek, esetenként pedig zenei szerzemények alkotnak egy-egy kiadványt. Ezek esetében a kép nem illusztrálja a szöveget és a szöveg nem írja le a képet. Vagyis de, és mégis. Pontosabban: a kép és a szöveg egyenragúak, azonos a fajsúlyuk, egymást támogatva alkotnak egy új műalkotást: magát a számot. Ez a szám jelenleg 69-nél tart.

A kép és a szöveg viszonyának nagyszámú variánsához egyedi módon járul hozzá a Symposion folyóirat – továbbra sem kívánok végérvényes kapcsolatrajzot felvázolni a kettő kapcsán, ám a kiadó munkájában való részvétel kutatási felületet biztosít, folytonos továbbgondolásra biztat, az érme újabb oldalait fedi fel. Akár egy tudományos konferencia, de játszva és kötetlenül, mint egy ógörög drinking party.

Symposion

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.