hirdetés

Ősök és társak

2018. június 9. - Kiadók a Könyvhéten

Idén a legtöbb szó három könyvről esik a Kortárs pavilonjánál. Petrarcáról, Szabó Zoltánról, Gérecz Attiláról, két vastag tanulmány- és monográfiakötetről, kritikai kiadásról, sőt, megzenésített versek cédéjéről. – A mai naplót a Kortárs Kiadó képviseletében Horváth Bence írta.

hirdetés

Számtalan begyűjtött mosoly, biccentés, kézfogás, ölelés, puszi a Könyvhéten. Nejlonzacskónyi könyvek mellé afféle leltár, számadás egymás közt. Kösz, megvagyunk, dolgozunk. Ott hevernek a pulton a „tételek". Szabad a mustra.
Idén a legtöbb szó három könyvről esik a Kortárs pavilonjánál. Petrarcáról, Szabó Zoltánról, Gérecz Attiláról, két vastag tanulmány- és monográfiakötetről, kritikai kiadásról, sőt, megzenésített versek cédéjéről. A korát, népét, köznyelvét messze túlhaladó középkori szellemóriás, Petrarca zavarba ejtően sokszínű életművéről, melynek nagy része magyarul sajnos még nem olvasható, ám most már egy félezer oldalas tanulmánykötetből szűrhetjük le, mit nem ismerünk vele kapcsolatban. Hatalmas, jórészt latin nyelvű oeuvre-ét és az attól szétválaszthatatlan szerzői image-ét olyan tudatos építette fel Petrarca, mint egy huszadik századi sztáríró. Pápákhoz, uralkodókhoz, Boccaccióhoz írott levelei közkézen forogtak (pontosabban: leveleinek közkézen forgó másolatai, „torrentjei" – ne feledjük, a Gutenberg előtti évszázadban járunk), mígnem a poeta laureatus megelégelve a sok hibás, hamis változatot, maga látott levelezése összegyűjtéséhez, közreadásához. Önálló műegészt komponált belőlük, gyakran elrugaszkodva a valós adatoktól, saját magáról mintázva meg a humanizmus szobrát az elkövetkezendő évszázadoknak. – A Chicagóban sarjadt tanulmánykötetet Lengyel Réka fordítói-szervezői szorgalma plántálta honi talajba.


A másik monográfia-alany, Szabó Zoltán (1912–1984) írói sorsa Petrarcáénak épp a fordítottja volt. Huszonévesként robban bele a honi szellemi életbe A tardi helyzettel, majd sikert-vitát tovább kavarva a Cifra nyomorúsággal. A társadalmi programoktól, falukutatástól távolodva jönnek később Szellemi Honvédelem cikkei, a németek megszállta Párizsból menekülve pedig az Összeomlás és a Szerelmes földrajz. Ismert, beérkezett író, akinek pályája megtörik, mikor '49-ben, Máraihoz, Cs. Szabóhoz és sok más íróhoz hasonlóan emigrációba kényszerül. Elveszti olvasóközönségét, mindössze a Szabad Európának küldözgeti rádiós leveleit London-Rodostóból, és ír emigráns lapokba. Új könyve már nem jelenik meg életében, csak nem sokkal halála utána a posztumusz Ősök és társak. – Szellemi hazatérésének fontos mozzanata e hatalmas pályakép megjelenése Tokaji Nagy Erzsébettől és Szádeczky-Kardoss Zsófiától, az életmű részletező számbavétele, a levelezés és a recepció feldolgozásával. Alapmű lesz ez sok évtizeden át azoknak, akik Szabó Zoltánnal, korával vagy a nyugati magyar emigrációval akarnak foglalkozni. – Jó látni a Könyvhéten Szabó Zoltán egykori ifjú barátait, András Sándort, Sárközi Mátyást, Czigány Magdát, özvegyét, Zsuzsát, amint kézbe veszik a könyvet, és jó tudni, hogy nemsokára a többi baráthoz is eljut, Neményi Ninonhoz Londonba, Sipos Gyulához Párizsba.

Végül a harmadik életút és -mű foglalata, Gérecz Attiláé. Mindössze huszonhét évé és negyvenvalahány versé, fordításé, de kalandfilmszerűen izgalmasan, és szikrázóan tehetségesen. Öttusázó, szerelmes hős, majd politikai fogoly, szökött rab, a váci „füveskerti" rabköltők közt nevelődő poéta – végül szabadságharcos, a forradalom hősi halottja. Immár másodszor jelenik meg verseit megzenésítő lemez, most a szigetmonostori Szigeti Veszedelem zenekartól, lemezbemutató koncerttel a könyvheti színpadon. A zenéket az énekesnő Fehérváry Lilla és a gitáros-hegedűs Mészáros Tibor jegyzik, a lemez producere pedig a bőgős Mocskonyi „Bramsz" Péter. A zenekart elkíséri a Zöldsziget táncegyüttes. Látványos, mégis finomra hangolt, stilizált táncot lejtenek a színpadi előtti placcon Mocskonyi Nagy Emese koreográfiája szerint. Molnár Réka, a másik énekesnő mellett a színpadon kuporog szőke kislánya, Laci brácsás pedig hirtelen nagydobot ránt elő. A műsort a Gérecz-kutató és a kritikai kiadást sajtó alá rendező Hajnal Géza vezeti, aki mindent megtesz a költő kultuszának ápolásáért, többek közt a gereczhagyatek.hu honlap elindításával. Mellette Sipos Áron, aki szavalataival – tehetsége és fiatalsága révén – mintha magát Gérecz Attilát testesítené meg. Ott állok a szélen magam is, szaxofonnal a számban, megilletődötten követve az összeszokott tánckart és az együtt lélegző népzenész bandát. A koncertet lezáró Boldog Özséb himnusz utolsó hangjai után pár pillanatra csönd üli meg a teret. Szombat kora este van.

 

Horváth Bence
a Kortárs Kiadó szerkesztője

Koncertképek: Szabó Erzsébet

Kiadók a Könyvhéten

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.