hirdetés

Példák gömbemberségre

2004. szeptember 13. - Ladik Katalin

Lehetséges, hogy Indra gyöngyhálójában egy személyként az egész emberiség álmodja az egész emberiség közös álmát, az örökkévalóságot? Az ember örökkévalósága körforgás, bukás és felemelkedés örök körforgása. Ezt az "örök visszatérés" természetű örökkévalóságot példázza a James Joyce Finnegan's wake könyvének különös formája is, egy mély értelmű írói "tréfa".
hirdetés

Ma reggel felhívott M., azt mondta, szeretne sárga esernyő lenni a kezemben. Egy ideig hallgattam. Aztán emlékeztettem rá, hogy a sárga ernyő rossz ómen, hiszen azt végül szétszaggatta a zivatar. Magamban pedig arra gondoltam, ha erotikus célzás akart tenni, akkor fehér ernyőt kellett volna mondania, hiszen abban a hatalmas, tükrös, fehér púderos dobozban - amely egyúttal egy óriás aszpirin is volt Tolnai Ottó-Jancsó Miklós Bayer aspirin c. monodrámájában -, a fehér ernyővel, miként egy hattyúval szeretkeztem. Valaki mindig keresi a másik felét, az Ősfényt, az elrejtett ősfényt, miként a ZÓHÁR A ragyogás könyve mondja, vagy Platón lakomájában a kettévágott androgyn a saját, másik felét keresi.
Lengyel Annának, az Egy csepp emberség című rádiós műsorában éppen most beszéltem az androgyn legendához fűződő ars poeticámról, a kettévágott Egészről, amely újra Eggyé akar válni, a női és férfi princípiumról magunkban és a természeti törvényekben. A szárnyakról is beszéltem, az angyalokról, a Fűketrec című kötetem "állatverseiről", amelyek majdnem "emberiek", ha ez a jelző nem volna túlságosan nyomasztó. Mégis, egy derűsebb "emberi" lét lehetőségét is felmutatom olykor ezekben a versekben. Milyennek érzik az "embert" magukban azok a lények, akiket mi "állatoknak" nevezünk, és hogyan éljük meg mi őket, amikor a testünkben lakoznak? Megadatik-e vajon számunkra újra a lehetőség: harmóniában létezni azzal a lénnyel, aki az állatban minket szenved?

Ebihal


Megint virágzom.
A húst, amibe öltözöm,
Most varrja a holdpikkelyes kút.


Megint ugyanaz a fájó, gerinces lét,
Vízbefúlt fény, örömtelen kabátban:
Indra gyöngyhálójában kuruttyoló létörvény.


Lehetséges, hogy Indra gyöngyhálójában egy személyként az egész emberiség álmodja az egész emberiség közös álmát, az örökkévalóságot? Az ember örökkévalósága körforgás, bukás és felemelkedés örök körforgása. Ezt az "örök visszatérés" természetű örökkévalóságot példázza a James Joyce Finnegan's wake könyvének különös formája is, egy mély értelmű írói "tréfa". Ugyanis, a könyv kis betűvel, egy mondat közepén kezdődik, s ez a mondat az utolsó lap pont nélkül megszakadó utolsó mondatának folytatása. a "wake" szó (Írországban) halottvirrasztás jelent; mint ige: ébredést, felébresztést - a halottak feltámasztását is beleértve.
Az idén június 16-án (Joyce születésnapján) szereplője voltam Najmányi László J. Joyce tiszteletére írt és rendezett színpadi művében Szombathelyen, a ReJoyce-ban, ahol Joyce feleségét, Nora Barnacle-et alakítottam. Egyetlen egyszer játszottuk. Utána rögtön leutaztam az adriai tengerre, Hvar szigetre.
Mit keresett és mit talált Einstein a tengerparton Robert Wilson operájában? Talán a tér - idő kontinuumot. Wilson színpadi művében az idő volt a főszereplő. A darabban nem jelent meg sem Einstein, sem a tengerpart. Talán álmodott Indra gyöngyhálójában. Most Stephen Hawking, félig az ITT és OTT között, megpróbálja megfejteni mit is álmodhatott Einstein. Én ott voltam akkor, azon a belgrádi Wilson előadáson. Úgy érzem, mintha most is ott lennék, abban az einstein-wilsoni téridőben és Szentkuthy Miklós lakásában is lennék ugyanakkor: "Egy ablakot kinyit a szél, a gyertyalángok ezredpillanat alatt zabolátlan "természeti törvények" lesznek, mint én, felém nézel az igazi nők kettős tekintetével... A Sors csak romkerteket tervez testem világtalan biológiai színpadán: most maradnék, de most te rohansz tovább, el, el, örökre, mint a görög hajók az égei tenger halálos azúrjába" - mondatja az öreg Goethével Szentkuthy Miklós az Arc és álarcban. Ezt a könyvét ekképpen dedikálta nekem: Ladik Katalinnak, annak emlékére, hogy goethei klasszikus Rend és goethei Walpurgis - Éjek párhuzamáról beszélgettünk félelmetesen gyors és ihlető egymásra-ismerésben! 1985 nov. 18. Szeretettel Miklós.
Mi más lehetett Szenkuthy is, mint egy androgyn? Talán álarcai váltogatásával találta meg önnön másik felét? Szentkuthy nőnek kendőzve, csókosan, virággal kezében. Klasszikus orrában összegyűlik a gyönyör, mint virágkehelyben a hűséges harmat.
Nekem is van egy négydimenziós ablakom. Van, aki kitekint, van, aki betekint rajta. A beavatott arról ismerhető fel, hogy a rejtélyeket nem próbálja értelmezni.

Ladik Katalin

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.