hirdetés

Tartani, mellétenni

2008. április 8. - Takács Zsuzsa

Beszélgetés a rádióban Győri Lászlóval Szerb Antal Száz verse ürügyén. 44-ben készült a kötet. Ideális pillanat a lényegre való koncentrálásra. Szerb Antal, Radnóti, Sárközy Jób története.
Az én válogatásomban is benne maradna:
hirdetés

1.
Shakespeare: 97. szonett  (Szabó Lőrinc ford.)
Ebben nem érzem a Shakespeare más szonettjeit jellemző (pl. fennkölt és erotikus) többértelműséget. Sóhajszerű az indítás, mintegy a közepébe vág a történetnek
„De komor tél volt tőled távol élnem”
Fleeting year/ What freezing I have felt – „ki a futó év boldogsága vagy” alliteráció nélkül
A halál szókincsével jellemzi a szerelmi nélkülözését
Árvák reménye – hope of orphans; Özvegy méhe – holt férj – widow’d womb; after their lord decease. Apátlan gyümölcs – unfathered fruit. Az utolsó sorban a magyar még egy lapáttal rá is tesz: The leaves look pale - hogy a haló lomb sápad, telet sejt, és borzongva bólong.
2.
Shakespeare 129. szonett (Szabó Lőrinc)
Erotikus szint, szójátékok és tekervények (quibbles); The expense of spirit in a waste of shame. (Nyelvi tudatunk mélyrétegében a szellem és szerelem szó szerencsés összecsengése). Nyolc könyörtelen jelző a jelzett szó előtt. ’becstelen, gyilkos, véres, szörnyű, talmi / vad, állati és hazug’–: szenvedély., az angol négy egymás utáni jelző ésegyéb visszaadására. A felsorolások, a szózuhatag verse egyébként is. A tizedik sorban: ’had, having, and in quest to have’. Szabó Lőrincnél: ’vágy, élvezd, ott hagyd”. Zárósor: to shub the haeven that leads men to this hell. A menyországot, mely e pokol útja – remeklése
3.
Nietzsche: Elhagyatva  (Vereinsamt) (Képes Géza fordítása)
„Und ziehen schwirren Flug zur Stadt”- A varjúraj a város felé surrog tova
Szép (túl szép?). A ’károg’ helyett a sápadtabb ’schwirren’ ’kiált’ a németben.
Wohl dem, der jetzt noch Heimat hat! A Heimat megterhelő történelmi többlete ma. Holott csak lemondó. Kár, hogy a magyarban az utolsóelőtti szakaszban a „Dein blutend Herz in Eis und Hohn” fordítása „dacba, jégbe takarhatod”. A gúny helyett dac áll a fordításban.
4.
Francesco d’ Assisi San Francesco Cantico de le creature comunemente detto de lo frate sole (Sík Sándor)
Szabadon kezelt sorhossz, de rímel, ahol lehet, az eredetit követve.
Nyelvtani nemek fontos szerepe, amely a magyarban, mondhatni, ötven százalékos. Nem evidens, hogy a víz a húgunk, míg a szél az öcsénk.. Il sole, la luna, l’acqua, il vento, il fuoco, la terra, la morte (la nostra morte corporale).
PilinszkySzent Ferencről, amikor arról kérdezik, hogy ő katolikus (keresztény) költő-e?: „Egyetlen keresztény költőt ismerek, Assisi Szt. Ferencet”.
5.
Sappho. Legalább négy fordítása magyarban
Én Adyét válogatnám be, rímes alliteráló, hűtlen fordítása ellenére is. Metafora a szerelem lehetetlenségére. A Szeretném, ha szeretnének más verseiben példa rá a tízéves Évához, a nagy tőgyű Helénához írt szerelmes verse. A boldog legény már merő kihívás. Az utolsó előtti sorból hiányzik Agallisz neve (melytől megelevenedik az antik arc).
 
 
Új versként betenném a kötetbe:
6.
Shakespeare: l29. szonett Szabó T. Anna fordításában (is).
Ölben élni fel az életerőt Villámcsapásszerű kíméletlen újszerűség. Ötven év után hozzá mert nyúlni a Szabó Lőrinc fordításokhoz, és anélkül, hogy a magyart meggyötörné, érzékelteti az angol lélegzetvételét is. Az első sorban waist és waste egybehangzása.
7.
Kavafisz : Hűtlenség (Vas István)
Apolló hitszegése. A lakodalmon boldognak nevezi a párt, hosszú életet jósol gyermeküknek, majd pedig Trójánál maga veszejti el.  A történeten túlmutató kérdés: hol volt Isten, amikor pl. a Holocaust megtörtént? Válaszok, válaszkísérletek. Hans Jonas Istene lemondott a mindenhatóságáról. A gnosztikusok szerint a Gonosz műve a Teremtés.
8.
Petri György: K. S.
névbetűit címéül választó álomverse, melyhez az idézetek egész légiója áll rendelkezésünkre. Freud –…, akárha az egész folyamatot az ábrázolhatóság irányítaná.” „Az álom gyászmunka a tárgyakon” (André Haynal) A fiatal halott nő látogatása egyszerre vágyteljesítő és elborzasztó. Tetszhalottakról szóló történetek. Petri lírájának groteszk, a megindultságot hárító hangvétele, mégis a halott ruhadarabjait mintegy megszentelő gyász-szöveg.
9.
Pilinszky: Rossz felvétel
Eszköztelensége. A páriák művészete.  Pilinszky élettörténetének adatai: „Beteg nővéremtől tanultam meg beszélni.” Közvetlen irodalmi környezete nem szerette ezt a hangot. Sem ehhez hasonló vallomásos prózáját a lap, amely rendszeresen közölte. A vers csupa eltanácsolás: rossz felvétel, rotációs papírra nyomták, a férfi arca akár egy bűnözőé. (Igazolványképeink). Végül nadrágja ráncai Ruha, mely a test lenyomatát őrzi. Veronika-kendő. Az előbbi vers.
10.
Nemes Nagy: Éjszakai tölgyfa
„Ki nem állhatom, hogyha valaki álmokat mesél. Én ezt unfair dolognak tartom. Legyen az bár költő, az álmairól azt mond az ember, amit akar.” Ez a vers a megvilágosodás, a ’szatori’ szülötte.

Takács Zsuzsa

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.