hirdetés

Tokaj – 2014

2014. augusztus 15. - Tokaji Írótábor

Az előadások sorát Szőcs Géza nyitotta meg. A jelen és a közelmúlt létparadoxonjaira hívta fel a figyelmet. A megfigyeltség ténye, mondta, ahelyett, hogy kiölte volna az írókból a fontosságtudatot, inkább erősítette. A bezártság pedig belülről vezéreltté tett bennünket, büszkék voltunk saját értékeinkre. Az új világ nyitottsága kioltotta ezt az öntudatot. Kívülről vezéreltté lettünk, akik azt várják, a külföld döntse el, vannak-e saját értékeik, és döntse el azt is, melyek azok. - Oláh János naplója a Tokaji Írótáborból.

hirdetés

Valamikor a hatvanas években jártam először Tokajban másodéves egyetemi hallgatóként. A kőbányászoknak kellett volna ebéd előtti előadást tartani a művészet eredetéről. Szerencsére, az üzemmérnök nem engedélyezte, hogy a helyi népművelő akciója valósággá váljék.

Később a kőbánya bezárt. Idén augusztus 9-én pedig Májer János tokaji polgármester kezdeményezésére, Bodonyi Csaba főépítész tervei szerint Királyok katlana néven szabadtéri színpad nyílt a helyén. Ezen a péntek estén is Lajkó Félix hegedűzsonglőr műsorára gyülekeztek a környékbeliek.

Tokaj 2014 - 3. nap

A tanácskozóterem közönsége, augusztus 15-én délelőtt

A hatvanas évekbeli Tokaj nem az az épülő, szépülő kisváros volt, ami ma, csupán egy szebb napokat látott, lerongyolódóban lévő falu. De szelleme és bora akkor is vonzotta a művészetet. Nyári festőtáborában, ahol mi egyetemisták is otthonra leltünk, megannyi szakkörvezető piktor is alkotott. Kitűnt közülük egy különös, a többi táborlakó által lenézett csodabogár, aki kifeszített vásznat, festőállványt, festékes dobozt cipelve már pirkadatkor a környéket járta motívumra vadászva. Tóth Menyhértnek hívták, aki mellesleg, félig-meddig inkognitóban a kor egyik legnagyobb festője volt, nagyobb az országszerte ismertek legtöbbjénél.

Tokaj 2014 - 3. nap

Weöres Sándor domborműve - Oláh Katalin Kinga munkája

Az írótábor pénteki, záró napja két dombormű avatásával kezdődött. Weöres Sándor portréját Oláh Katalin Kinga, Határ Győzőét Oláh Mátyás László készítette. Weöres költészetét Ködöböcz Gábor, Határ Győzőét Szakolczay Lajos méltatta.

Tokaj 2014 - 3. nap

Határ Győző domborműve - Oláh Mátyás László munkája

Az előadások sorát Szőcs Géza nyitotta meg. A jelen és a közelmúlt létparadoxonjaira hívta fel a figyelmet. A megfigyeltség ténye, mondta, ahelyett, hogy kiölte volna az írókból a fontosságtudatot, inkább erősítette. A bezártság pedig belülről vezéreltté tett bennünket, büszkék voltunk saját értékeinkre. Az új világ nyitottsága kioltotta ezt az öntudatot. Kívülről vezéreltté lettünk, akik azt várják, a külföld döntse el, vannak-e saját értékeik, és döntse el azt is, melyek azok.

Tokaj 2014 - 3. nap

Az augusztus 15-ei tanácskozás elnöksége (balról jobbra): Tófalvi Zoltán, Vathy Zsuzsa, L. Simon László, Sturm László, Szőcs Géza és Szentmártoni János

Tófalvi Zoltán a szekuritáte irodalmi dossziéit kutatja. Erről a munkáról számolt be. Végül arra figyelmeztetett, nehogy az higgyük, a megfigyeltség korszaka véget ért, és most már a világűrben lebegünk.


L. Simon László szokásával ellentétben, most mellőzte az kultúrpolitika aktuális vitatémáinak taglalását. Korniss Gyula nyomán azt fejtegette, az irodalom a nemzeti tudat kimunkálására volna hivatott, de mivel nincs hatással a magyar közönségre, ezért üzenetei a politika ingerküszöbét sem érik el.

Vathy Zsuzsa Galgóczi Erzsébetre, Sánta Ferencre, Fejes Endrére és Mándy Ivánra hívta fel a figyelmet, a közelmúlt olyan íróira, akiket a közvetlen utókor, bármennyire is szeretne, mégsem tud egészen lefelejteni.

Ezután fogadás keretében adták át a tábor idei díjait. A fiatalokat jutalmazó irodalmi díj Kürti Lászlóé lett. Költészetét Jánosi Zoltán méltatta. Az írótábor Hordó-díját többek között Ilia Mihály, András Sándor, Tarján Tamás és L. Simon László vette át.

Tokaj 2014 - 3. nap

Kürti László költő a Tokaji Írótábor díjával (jobbról), mellette, jobbról balra: Turczi István és Ködöböcz Gábor

Most búcsúzott az írótábor vezetésétől Sáray László titkár, aki negyvenhárom év alatt az ország legszínvonalasabb és leglátogatottabb – az idei érdeklődők háromszáznál is többen voltak – nyári szabadegyetemévé fejlesztette a kezdetekben a Hazafias Népfront keretei közé szorított írói összejöveteleket.

Tokaj 2014 - 3. nap

Díjátadás: az előtérben Sáray László, az írótábor búcsúzó titkára, mögötte állnak, balról jobbra: Szentmártoni János, Hausenblasz Dóra, Vasy Géza, Jánosi Zoltán, Serfőző Simon, Sturm László, Barabás Zoltán

Végezetül meg kell említenem azt is, amit a világhálós hírözön első helyen, „íróverekedésként” tárgyal, meg sem említve a színvonalas előadásokat, az Osvát-Bálint-Szerb család alkotóit bemutató nagyszerű kiállítást.

Késői borozás közben Kukorelly Endre hamisnak minősítette Csender Levente népdaléneklését. Csender ezt egy jobbegyenessel torolta meg. Az ütés következtében Kukorellyt kórházban kellett ellátni, Csender Leventét pedig az írótábor vezetése rótta meg és küldte haza. A rendőrség a feleket kihallgatta, jegyzőkönyveket vett fel.

A névtelen, világhálós firkászok azonban erre uszultak fel igazán. Dühödten románozzák, szőröstalpúzzák az erdélyi származású fiatal írót, vérszomjasan a fejét követelik, írásait olvasatlanul gyalázzák. Gyűlöletüket minden határon túlra szakadt magyarra kiterjesztik, olyan hangnemben uszítanak ellenük, amire nincs magyarázat.
Csender Levente tette valóban elítélendő, de ez nem változtat azon, hogy ő nemzedéke egyik legjelentősebb prózaírója, amivel egyébként olvasói tisztában vannak. Az őrjöngő tájékozatlanság és tudatlanság pedig a neves és forgalmas hírportálok felelőtlensége és szégyene.

Oláh János

Fotók: Oláh Katalin Kinga és Sáray Ákos

Tokaji Írótábor

hirdetés
A Litera kommentelési rendje 2016. szeptember 19-től megváltozik, ezentúl Facebook-oldalunkon várjuk a hozzászólásokat.