hirdetés

Somlyó György

A tűz nem a pokolban – odabent ég...

Halász Péter

Nem létezik többé a "valóság hasonmása", nincsenek már eszmei elképzelések – nincs már semmi, csak a sivatag!
hirdetés

Zilahy Péter

Az o betű a magyar ábécé közepén található szabályos kör, melynek minden pontja egyenlo távolságra van a középponttól. 

Nádas Péter

Minden eshetőségre felkészülhetünk, de arra, ami van, soha nem készülhetünk föl.

Forgách András

...a hazugságaid megvárnak a sarkon.

Pályi András

...mind önmagunkba vagyunk zárva, s csak akkor fedezzük fel a másikat, amikor magunk tekintünk a másikból önmagunkra.

Beney Zsuzsa

Csak azt mondjuk útnak, mi hazaér, / csak azt látjuk égnek, mi betakar - / kéznek csak a kinyílót.

Vámos Miklós

...az írás nem helyettesítheti a te lelked fölbuzdulását, csupán irányt mutathat a te üdvösségednek keresésében.

Térey János

Az úrlovas a földre bukva kussol, / ha kilövik alóla a magas lovat.

Somlyó Zoltán

...ó, az ember önmagát a vágyban / s a vágyat önmagában szereti!...
hirdetés