hirdetés

Keresési eredmény a(z) „Újhold” címkére

Keresési találatok a(z) Hírek kategóriában

KÖNYVAJÁNLÓ

"folyékony szobor vagy szilárd szökőkút" – Tanulmányok Nemes Nagy Ágnesről és más újholdasokról (részlet)

A Nemes Nagy Ágnes halálának 25. évfordulójára rendezett konferencia elődásainak kötetéből most a szerkesztői előszót olvashatják.

OTT JÁRTUNK

Szabó Magda, a kunfajta nagyszemű lány

Az Olvasás Éjszakája nem feledkezett el az idén 100 éve született Szabó Magdáról. Az írónővel kapcsolatos személyes élményeit, emlékeit Szabó T. Anna osztotta meg a hallgatósággal Juhász Anna társaságában. Az estét Pion István költő vezényelte le. Ott jártunk.

OTT JÁRTUNK

Két nap Újhold

Szeptember 29-30. között a Petőfi Irodalmi Múzeum és az ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoportja rendezte meg a kétnapos Nemes Nagy Ágnes- és Újhold-konferenciát. - Helyszíni szemlénket olvashatják. 

Ott jártunk

Széljegyzetek az Újholdhoz

Sokféle széljegyzetet írtak már az Újholdhoz. Mintha - már jó néhány évtizede - a magyar költészet egésze széljegyzet is lenne egyben Nemes Nagy Ágnes köréhez. A róluk alkotott különféle véleményekből látszik: az Újhold hol ájtatos révületbe ejt, hol irritál. - Szentpály Miklós tudósított az Írók boltjából.

A szavak és a dolgok

Nem a fesztáv a meglepő és nem a szakítószilárdság, hanem a következetesség, a magát alakító, meghaladó, a klasszikus bildung-nevelődés értelmében vett önismereti, tehát a közösség identitását, hagyományát is újraértő munka, amelybe mindenképpen beleértendő Balassa tanári pályájának fontossága is. Jánossy Lajos kritikája Balassa Péter kötetéről

Tatár Sándor: Bejáró művész

Tatár Sándor
Bejáró művész
(versek)
Orpheusz Kiadó, 2007.
1.200 Ft

Király Levente: Így irtok én

A nagy előd munkájának elkészült a méltó folytatása. A találó paródiákat olvasva Orbán Ottó, Tandori Dezső, Oravecz Imre, Petri György, Parti Nagy Lajos, Závada Pál, Hazai Attila, Tolnai Ottó, Gyurkovics Tibor… líra- és prózapoétikai jellemzőire ismerhetünk.

kritika

Az invenció komolysága

…a költészet is elsődlegesen nyelv, nem érzelem, nem az önmondás pátosza, nem a szubjektum megalkotásának fárasztó kulturális és napi robotja, hanem nyelvi bejáratódás és rálelés pillanatnyi ereje…

könyv

Fény

Okkal tehetjük fel, hogy Szabó T. Anna szövegeinek a mai (professzionális és félprofesszionális) líraolvasásban betöltött, nem egészen körültekintően kijelölt helyét az 1995-ben megjelent Madárlépte hó című kötet Lator László által jegyzett előszava rögzítette. Túl azon, hogy Lator egy vélhetően a modernség végére jellemző költészetfelfogás nevében nevezte a versek legfőbb erényének "fegyelmezettségüket", még líratörténetileg is nehezen indokolhatóan kötötte azokat egy - kánonok fölöttinek vélt - empatikus olvasásmódhoz: "Mintha leginkább az Újhold hagyományát folytatná."

Kritika

Irodalmi folyóiratok kortárs kánonai

...bár sok irodalmi folyóirat van, annak számára, aki viszonylag rendszeres olvasójuk, sem nehezen megkülönböztethetőnek, sem ugyanolyan súlyúnak nem tűnnek – ellenkezőleg, [...] többé-kevésbé átlátható kulturális mintázatok szerint szerveződnek, felismerhető hagyományokra támaszkodnak és a kortárs irodalom eltérő kánonait kínálják olvasóiknak. Nem az volt a célom, hogy semleges, külsődleges leírást adjak a folyóiratok mezejéről [...]. Inkább lehetővé szerettem volna tenni írásommal, hogy kritikai beszéd alakuljon ki a folyóiratokról, s ennek legkézenfekvőbb módja egy kritikai írás megfogalmazása, éppen róluk.
További találatok

Keresési találatok a(z) Láthatás kategóriában

Borostyán-estek: Ferencz Győző

Stúdió K (Bp, IX., Ráday u. 32.)
Kezdő dátum: 2008-10-16 19:30:00

Lengyel Balázs-emlékest

MTA, Kisterem (Bp, V. ker., Roosevelt tér 9., 2. emelet)
Kezdő dátum: 2008-09-30 16:00:00

Isten hozott, szép angyalok

Petőfi Irodalmi Múzeum (Bp, V., Károlyi Mihály u. 16.)
Kezdő dátum: 2008-01-25 17:00:00

Irodalmi párok V.

Nyitott Műhely (Bp. XII., Ráth Gy. u. 4.)
Kezdő dátum: 2007-03-15 19:00:00

Az 1956-os forradalom a magyar irodalomban

Illyés Gyula Archívum és Műhely (Bp. VI., Teréz krt. 13. I. emelet)
Kezdő dátum: 2006-10-05 09:30:00

Irodalmi maraton

Petőfi Irodalmi Múzeum (Bp. V., Károlyi M. u. 16.)
Kezdő dátum: 2006-05-12 16:00:00

Borostyán-estek

Stúdió K (Bp, IX., Mátyás u. 9.)
Kezdő dátum: 2006-04-12 18:00:00

Borostyán est: Az esszéíró színháza

Stúdió K (Bp, IX., Mátyás u. 9.)
Kezdő dátum: 2006-03-22 19:30:00

Borostyán-estek: a költő színháza – Székely Magdával

Stúdió K (Bp, IX., Mátyás u. 9.)
Kezdő dátum: 2005-11-09 19:30:00

Báthori Csaba a Nyitottban

Nyitott Műhely (Bp, XII., Ráth György u. 4.)
Kezdő dátum: 2005-10-27 19:00:00

Keresési találatok a(z) Netnapló kategóriában

Exkurz: Nyugat(ra)

2008. február 6. - Tatár Sándor
Ezenközben – ez a határozott benyomásom – Kosztolányit, többé-kevésbé az alapító atyákhoz illetve a folyóirat arculatát alapvetően meghatározó szerzőkhöz tudvalevőleg nem tartozó Füst Milánt (meg talán a Babits-tanítvány, de amúgy „nem csont nélkül Nyugat-os” Szabó Lőrincet) kivéve* nincs a hajdani folyóiratnak olyan emblematikus alakja, akinek művét elevenebbként (számottevően elevenebbként) tartaná fönn és készenlétben a kulturális emlékezet,  
s akinek műve elevenebb ösztönzés-forrásul szolgálna a ma íróinak, mint a Nyugat e pillanatban szintén múzeumi tárgyakká szikkadt ellenfeleié, teszem azt, Herczeg Ferencé vagy akár Németh Lászlóé.

Búcsú-utazás

2006. október 15. – Balla Zsófia
Tegnap megint megszöktem az életemből. Nézem a kigyúlt ablakokat, a lámpák fényfüzérét a Balaton túlsó partján. Itt álldogálunk Hegymagas fölött, egy Szentgyörgy-hegyi szőlőskertben. Kóstolgatjuk a rozsdás bogyókat, a törött mandulát és házigazdánk fénylő, 2005-ös, aranymedáliás, dióbukés olaszrizlingjét, és 2004-es rizlingszilvániját.

Mindig új

2004. 03. 23. - Határ Győző
Valójában marad az, ami teljességgel megismerhetetlen: a vissza-nem-térők tapasztalata, mikor is a megtapasztaló leépül, a szinapszisok elektromos kisülése nem következik be, az afferens-efferens rendszerek nem innerválnak (a szplanchnikus szervek ősidegrendszerei dögölnek el legutoljára) és az elroncsolódó elmében a reflexintegrál jelzőberendezése leáll...

Keresési találatok a(z) Haddszóljon kategóriában

Altató

Szentjánosbogarak gondolatok fénylenek éjjel a csöndben A hosszú nap sok baja nyűgje végre elmarad mögöttem Hallgatom ahogy békésen szuszogsz mellettem az ágyon Én fenn vagyok rímeket faragok nem jön...

Altató

Szentjánosbogarak gondolatok fénylenek éjjel a csöndben A hosszú nap sok baja nyűgje végre elmarad mögöttem Hallgatom ahogy békésen szuszogsz mellettem az ágyon Én fenn vagyok rímeket faragok nem jön...

Hm! . . .

Volt a Szerfelett című írásomra egy reakció, amire nem számítottam egyáltalán. Néhányan kíváncsiságukat fejezték ki, abbéli óhajukkal összekötve, hogy folytassam mint naplójegyzeteket. Az írást...