hirdetés

Keresési eredmény a(z) „beney zsuzsa” címkére

Keresési találatok a(z) Hírek kategóriában

Íróportrék

Megtartott idő - Írónaptár I.

Kinek-kinek mit jelent az év vége, kinek-kinek mit jelent az emlékezés és összegzés. Fa alatt és fa fölött. A tűlevelek között. Fenyőszag, hószag, emlékszag. Összerakott szavak és előhívott fények. - Burger Barna portrénaptárának első lapjait látják.

Recenzió

A szerelem határai

Nem véletlenül és remélhetőleg nem is öncélúan hozható összefüggésbe a Gondolat Kiadónál Beney Zsuzsa életműsorozatában megjelent két regény (Rontás; Napló, előtte és utána) a nemi szempontokat mérlegelő, mégis laikus olvasattal.

A Gondolat kiadó ajánlata

Beney Zsuzsa: Rontás / Napló, előtte és utána - Két regény

Az életműkiadás újabb kötete a szerző életében megjelent két regényét tartalmazza. A Rontás két asszony és egy férfi története, melyet az egyik asszony elbeszéléséből ismerünk meg. A Napló, előtte és utána hősnője Hanna, akiről váratlanul kiderül: halálos beteg. A közeli halál tudata azonban nem az élettől való fokozatos eltávolodást, hanem éppen ellenkezőleg, az élethez való szenvedélyes ragaszkodást váltja ki belőle egy új szerelem által.

Selyem Zsuzsa: Fehérek közt

Selyem Zsuzsa
Fehérek közt
Vigilia Kiadó, Budapest, 2007
(Esszék sorozat 6.)
110x180 mm
Kötés: puhatábla, ragasztókötés fóliázva
240 oldal, 1.600 Ft
ISBN 978-963-79-6490-9
ISSN 1787-9388

Ide óda ma ritmikus prózában kellene több is

Gerlóczy Sári festő, grafikus, jelmeztervező idén májusban 75 éves. Grafikáit rendszeresen közli az Élet és Irodalom, de láthattuk munkáit az Esterházy Péter Tizenhét hattyúk című művéből készült filmben is. Számos költő, író, többek közt Szentkuthy Miklós, Somlyó György és Beney Zsuzsa méltatta művészetét. 2006. május 31-én a Nyitott Műhelyben Társas mező címen nyílik tárlata.

Kozma György neki írott, születésnapi verse ott hangzik el először.

Napló, március 15.

Kétféle szégyen éget: az alkalmazkodás elutasítása és az alkalmazkodás vágya miatt érzett. Ez a kettősség pedig mérgező...  
Elhangzott a litera március 20-ai, „Májam... gyalázatos” című felolvasásán a PIM-ben.

A Folyó 1-2.

Iztok Geister: Óda a vízhez (Lukács Zsolt fordítása)
„A forrás gyermeki hangja, a kislányos patak hahotázása, a rohanó fiatalasszony nevetése, az anya szívélyes hangja, a nagymama némán folyó évei, ezek mind-mind a folyó hangjai az ő útja során, a forrástól a torkolatig.”

Burger Barna: Fejvagyírás - 92 íróportré

A fénykép nem arról szól, hogy híres-e az író vagy sem. A fénykép nem arról szól, hogy jó-e az író vagy közepes. A fénykép nem arról szól, hogy híres vagy kezdő. A fénykép nem ítélkezik, hanem megmutat. A fénykép arról szól, hogyan lesz egy helyzetből és a fényből kép.

Beney Zsuzsa: Se tűz, se éj

Kettősség és ellentmondás ez: az én és a Te, a semmi és a van, a van és a lét elválasztása és egyben egységük rejtelmes megsejtése is. Az egyidejűségben? Az időnek átcsúszásában az örökkévalóba? Vagy az időtlenségben? Az elmúló élet benső története mindössze az a folyamat, ahogyan ez a kérdés érvényét vesztette...
Beney Zsuzsa legújabb kötetét ma 17 órától mutatja be Pór Péter a Nyitott Műhelyben.

könyv

Ami hozzámtartozik, és ami elhelyezhetetlen

A Bűn és imádság nem pusztán hagyományt teremtett, de mondhatni úgy hozott be szempontokat a Pilinszky-diskurzus, egyszersmind irodalom és hittudomány párbeszédébe, miként Pilinszky költészete hozta be a metafizikai, illetve misztikus hagyományt a magyar lírába: szinte előzmények nélkül.
További találatok

Keresési találatok a(z) Netnapló kategóriában

Karnevál

2008. április 13. - Takács Zsuzsa

A test és a nemiség megvetése, mint a teremtés megvetése. Misztika és érosz: „Segít megtapasztalni az isteni életet magunkban és másokban, sőt az egész teremtésben is.” Lásd továbbá: Emily Dickinson levele: a testi szerelem ’megváltás’ jellegéről. Ugyanez Anselm Grűn és Gerhardt Riedl könyvében: „Ha erotikus úton járunk minden intenzív tapasztalatban megérezhetjük Istent”.

A megismerésről

2006. 02. 26. – Beney Zsuzsa
Vajon nem vagyok-e hívebb önmagamhoz, igazamhoz, ha vállalom, hogy Isten láthatatlanságának egyetlen elfogadási formája nem a megismerés, hanem a kimondhatatlan, keveseknek jutó megtapasztalás, a misztikus egyesülés érzéki és érzékfeletti között? S ha így nézem, nem tarthatom-e misztikusnak létezésemet, melynek testem csak felszíne, délibábja, másoknak látható része?

A metafora misztikája

2006. 02. 25. – Beney Zsuzsa
Az emberi gondolat kerül itt olyan zsákutcába, mely egy meg nem épített, hanem valaki által mégis csak megalkotott kiúttalan labirintus abszurditásába vezet, és ezt a magába zárt, pontosabban újra és újra önmagába forduló, kiúttalan labirintust nevezzük pokolnak, kiúttalanságát pedig a negatív öröklétnek, melynek végtelenségét (időbeli végtelenségét) soha meg nem szüntetheti egy új teremtés pillanata.

Nagykörű

2006. 02. 24. – Beney Zsuzsa
Nagyjából tizenkét év minden nyarát, egy-két hónap kivételével majd minden hétvégéjét töltöttem itt, a ház körém épült, körém építették, a konyhai mosogató asztalt az én magasságomhoz szerelték a falra -- a gyöngédség mindmegannyi jelét láthattam, bármerre is néztem.

A lélekről

2006. 02. 23. – Beney Zsuzsa
Minden erőfeszítés ellenére, emlékeim, a saját lelkemben élő emlékek, menekülnek előlem. Alighanem ezért állok most, sorsom beteljesedésének küszöbén (hiszen átlépést nem tudjuk másnak, mint beteljesedésnek elképzelni) emlék-fosztottan, végtelen magányban -- hiszen az, ami itt tartott, megtartott a világban, láthatatlanná vált, és nem találom az érzékszerveknek azt a kapuját, melyen át visszaléphetnék abba, ami elmúlt.

A kettős fényről

2006. 02. 23. – Beney Zsuzsa
Ne keressünk folytonosságot: fogadjuk el, hogy kétféle világban élünk, hogy talán e kettő lenyomatát érezzük önmagunkban, e szintén kettős, és összeilleszthetetlenül kettős lényben, nappali és éjszakai lényünkben, a világos és sötét fényben -- hiszen fény ez, önmagának és nem másnak világító, befelé csavart lámpa, melyben a bennünket körülvevő világ dolgai is azért változtak, mert más fény burkolja be őket, fekete fény, minden színt magába nyelő.

A titok és a Másik

2006. 02. 21. – Beney Zsuzsa
Minden költői mű titokzatos, és a titok elzártságot, elfedettséget, homályba merülést jelent, a felfedhetetlenség létformáját. Mi, olvasók pedig éppen létezésünk felfedését, saját elzártságunk kibontását várjuk tőle, a Másik érintését. Az érintés pedig érzékeken át hatol belénk, nem szavakon keresztül -- és ha verset olvasunk, mégis szavai érintenek meg bennünket.

Tükröződések

2006. 02. 20. - Beney Zsuzsa
A tükör egyszerre a másik és az önmagam is: amikor belenézek, elcsúszás a valóság és a valóság-erejű fikció között. Az eldönthetetlenség, a megérthetetlenség emblémája -- létezésünk legmélyebb szimbóluma. Vagy azt mondjam-e inkább, hogy a magányos létezésé, a börtöné, melynek falai üvegből vannak?

Keresési találatok a(z) Láthatás kategóriában

ORFEUSZ-NAP

Bartók Rádió
Kezdő dátum: 2007-02-25 11:20:00

Beney Zsuzsára emlékezünk

Olvasók Boltja (Bp. V., Pesti Barnabás u. 4.)
Kezdő dátum: 2006-08-01 18:00:00

Virrasztás Pilinszkyért

Petőfi Irodalmi Múzeum (Bp. V., Károlyi M. u. 16.)
Kezdő dátum: 2006-05-27 19:00:00

Irodalmi maraton

Petőfi Irodalmi Múzeum (Bp. V., Károlyi M. u. 16.)
Kezdő dátum: 2006-05-12 16:00:00

LégyOtt

Petőfi Irodalmi Múzeum (Bp. V., Károlyi M. u. 16.)
Kezdő dátum: 2006-03-20 18:00:00

Borostyán-estek

Stúdió K Színház (Bp, IX., Mátyás u. 9.)
Kezdő dátum: 2006-02-15 19:30:00

A magyar holokauszt női költészete (konferencia)

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány (Bp, IX., Páva utca 39.)
Kezdő dátum: 2006-01-14 14:00:00

Se tűz, se éj - Beney Zsuzsa új verseskötetének bemutatója


Kezdő dátum: 2005-04-13 17:00:00
Bp, XII., Ráth György utca 4.

Művészet és pszichoanalízis


Kezdő dátum: 2005-04-08 18:00:00
Bp, V., Károlyi Mihály u. 16.

Műhely – Folyó I-II.

Írók Boltja (Bp, VI., Andrássy u. 45.)
Kezdő dátum: 2005-11-09 16:00:00
További találatok