hirdetés

Keresési eredmény a(z) „határ győző” címkére

Keresési találatok a(z) Hírek kategóriában

Határ Győző 100

Határ Győző 100

Határ Győző szerint az egész újabb kori magyar történelem nem más, mint folyamatos önámítások, hamis önértékelések sorozata, amely egyfajta össznemzeti pesszimizmusban és önsajnálatban csúcsosodik ki időről időre... - Kántor Zsolt Határ Győzőről, aki november 13-án lett volna 100 éves.

HÍR

Határ Győző Centenáriumi Versmondó Verseny

2. Határ Győző Emléknapok és Versmondó Verseny Az Írók Alapítványa, a Magyar Versmondók Egyesülete és Gyomaendrőd Önkormányzata A 2. HATÁR GYŐZŐ EMLÉKNAPOK keretében CENTENÁRIUMI VERSMONDÓ VERSENYT hirdet a 20-21. századi nagy magyar költő tiszteletére.

Hír

Bemutatták Határ Győző utolsó verseit

A Magyar Írószövetség klubjában, a múlt hét elején mutatták be Határ Győző (1914–2006): Télikék - az utolsó évek versei - című verseskötetét.

Búcsú és megérkezés

Megjelent a Pécsett szerkesztett Jelenkor folyóirat októberi száma, amely a folyóirat 50. évfordulója alkalmából ünnepi összeállítással örvendezteti meg az olvasóit olyan neves szerzőktől, akik az elmúlt évtizedben erős szálakkal kötődtek a Jelenkorhoz.

Utazás a múzeum mélyére

Évek óta érdeklődéssel olvasom néhány, szakmailag nagyon felkészült magyar kutató könyveit, tanulmányait, akiknek feltűnt, hogy az utóbbi évtizedekben a modern múzeumok válságát tematizáló „új muzeológiaként” elkeresztelt kritikai diskurzus jelöli ki a múzeumról, mint intézményről szóló beszéd kereteit, és akik úgy gondolták, hogy érdemes bekapcsolódni ebbe a vitába itthon is, ezúttal éppen az Árgus lapjain keresztül.

Esterházy Péter naplójából

A litera Naplopás című, 5. születésnapi partiján hat kortárs író olvasta fel naplóparódiáit, hat kortárs íróról a Merlinben. Ez alkalommal Darvasi László Esterházy Péterről írt paródiáját olvashatják.

KirÁrgus

A Székesfehérvárott szerkesztett, megújult Árgus tetszetős szépirodalmi összeállítással jelentkezett legújabb, 2007. januári számában. A kritikai rovatban többek között Pati Nagy Lajos és Falcsik Mari könyveiről olvashatnak, s újabb hozzászólással bővült a korábban Teslár Ákos Márton László Minerva búvóhelye című regényéről szóló kritikája kapcsán indult vita: a múlt számban Egyszerű és tiszta nóta címmel Bárány Tibor által közölt írásra Teslár Ákos válaszolt.

Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt

Dobos Marianne
Akkor is karácsony volt
Adventre várva 1989
Napkút Kiadó, 2006.
320 oldal, 2.790 Ft (Puhatáblás) 3.190 Ft (Keménytáblás)
ISBN 963 8478 30 6 – Puhatáblás
ISBN 963 8478 31 4 – Keménytáblás

Burger Barna: Fejvagyírás - 92 íróportré

A fénykép nem arról szól, hogy híres-e az író vagy sem. A fénykép nem arról szól, hogy jó-e az író vagy közepes. A fénykép nem arról szól, hogy híres vagy kezdő. A fénykép nem ítélkezik, hanem megmutat. A fénykép arról szól, hogyan lesz egy helyzetből és a fényből kép.

Határ Győző versei

hja! nincs másképp ezt
       jól eszedbe vésd
te ne akarj ne is akarj te mást
hogy gyűlölöm az
       újraébredést
a moccanást új napra robbanást
További találatok

Keresési találatok a(z) Láthatás kategóriában

Szépirodalmi Figyelő 2005/6.


Kezdő dátum: 2005-12-24 10:00:00

Keresési találatok a(z) Netnapló kategóriában

Netnapló

Kaiser Ottó fotónaplója 1.

Kaiser Ottó - 2013. március 18.

FOTÓNAPLÓ! - A Litera sorozatában kortárs fotóművészek képeit adjuk közre kortárs írókról. Ezen a héten Kaiser Ottó fotóit láthatják nálunk, ma a Határ Győzőről, Fejtő Ferencről és Loran Gasparról készült képeit és azok történetét osztja meg velünk.

Első nap avagy a vasárnap / hétfő - vonal

2008. 02. 18. - Tábor Ádám
Több értelemben is a kályhától indulok. A zsidó-keresztény szellemiség forrásától, a Bibliától. Annak is legelső mondataitól. A legeslegelső szavától. Annak az embernek a kezdet-értelmezésétől, akitől vérségileg származom és aki szellemileg az első és legnagyobb hatást tette rám: apámétól. A teremtés, mai kifejezéssel az univerzum első napjától.

Február tizedike

2007. február 8. - Tamás Gáspár Miklós
...nálunk azonban (és Ausztriában) a barokk ellenreformáció vidékre szorította a kálvinizmust (az ún. erdélyi emlékírókban semmi „vidéki” nincs még, Bethlen Miklós lehetne igazi grandseigneur a poitou-i birtokán) és illegalitásba a janzenizmust, Pestre már csak valami tiroli-vorarlbergi árnyalatú szlovák katolicizmus jutott, így hát a megbánásnak nincs nyelve.

Mint NDK-ban répáért

2007. január 3. – Balogh Robert
Élvezte a hatalmát, úgy villogtatta a szemét, mint egy túlérett kasszírnő valami Baudelaire versben, csak ott a végén meg kellett volna fojtani, de a valóságban is megérdemelné! Elkezdett csücsöríteni a fiújára és legnagyobb elképedésemre azt gagyogta neki a maga lehengerlő, édes, démonikus módján, hogy adj pénzt! Hát ez meg már Szép Ernő! Na én azt hiszem, egy ilyenért kitekertem volna a drága Tóth Manci nyakát.

Antropológiai horizont

2006. január 12. – Bodor Béla
Mai tudásunk és irodalomképünk alapján nehéz elhinni, pedig úgy volt, hogy halála után Kosztolányiról szinte megfeledkeztek, az 1940-50-es években a cinikus felszínességgel jelentett egyet a neve, aztán a csillogóan ügyes, de tartalmatlan formabűvész alakjában jelenítette meg a polgári világ hanyatlását. Szép, mint egy napfényben csillogó trágyalégy, mondta rá egy potentát úgy harmincegynéhány éve. Hát ebből az özvegységből nemigen lehetett volna tőkét kovácsolni.  

Mitől félsz?

2004. 03. 24. - Határ Győző netnaplója
Te jól tudod, édes Gerdám - te ne tudnád, hiszen érted is azért evett az avas! - hogy világéle-temben Vénusz Kallipűgé roppant férfi-uszályában a Gyönyörű Fenekű istennő egyik hódolója voltam; s ma is megesik, ha megszáll a szentlélek, hogy (lelki szememmel amaz elragadó Gluteólán) huncut klapanciákat szerzek a tiszteletére. Nem tabutéma ez sem, ma már nincs olyan, és ahhoz képest, amit harsányan leírdogálnak költőtársaim, jómagam igencsak bátortalan vagyok.

Mindig új

2004. 03. 23. - Határ Győző
Valójában marad az, ami teljességgel megismerhetetlen: a vissza-nem-térők tapasztalata, mikor is a megtapasztaló leépül, a szinapszisok elektromos kisülése nem következik be, az afferens-efferens rendszerek nem innerválnak (a szplanchnikus szervek ősidegrendszerei dögölnek el legutoljára) és az elroncsolódó elmében a reflexintegrál jelzőberendezése leáll...

Vedlés

2004. 03. 22. - Határ Győző
Mert tegnap is, mint minden egyes alkalommal, valahányszor hazatérünk a késő délutáni sétából, azt a bizonyos, erősen hegynek futó mi-utcánkat meglátva, feleségem fel-felsóhajt és egy idevágó régi versem refrénjét idézi: "rémülten rámeredek / nem volt ilyen meredek". Amire magam is erősen rezonálok, lévén már minden olyan szörnyen fárasztó, vagy tán még inkább: hiábavaló. Egy másik, honi refrén motoszkál az eszemben, sepertem eleget, seperjen már más is.

Majdszinte bűnös

2004. 03. 21. - Határ Győző
"A gondolkozó önéletírása: elmélődésének története". [Nem én mondom, ilyen magvasat én nem tudok; hanem egyik kedvenc angol gondolkozóm, a filozófus/archeológus Collingwood (és hogy miért olyan nekem-igen-kedves? Nos, egyebek közt azért, mert az abszolút előfeltevések fogalmának megújrázásával/bevezetésével és frontális rohamra indításával kirántotta a repülőszőnyeget minden, akár monoteisztikus, akár politeisztikus vallás-spekulációk alól).

Rezonáló húrok

2004. 03. 20. - Határ Győző
Ilyen ráhangzó húr voltam, annak éreztem magam, amikor Szirák Péter VAN HONNAN c. írását olvastam, amelyet ő maga pastiche-nak nevez. Mintha én lettem volna az a Viola d'Amore, amely mögötte ott függött a falon, amikor írta: mind a hét ráhangzó húrom veleremegett és hogy miért? Azt is megmondom, vagyis hát magyarázattal tartozom. Ám ez a magyarázat amilyen visszatetsző, olyan nehéz.
További találatok