hirdetés

AMBRUS LAJOS

hirdetés

Elemi iskolát Korondon, a közőpiskolát Szovátán végezte. Marosvásárhelyen
szerzett magyartanári képesítést. Atyhában, Siklódon és Korondon tanított.
Éveken át volt a Korondi Líceum aligazgatója. 1990-től a Firtos Művelődési Egylet
elnöke, a Hazanéző című hungarológiai folyóirat főszerkes
ztője, 1993-tól A Hazanéző Könyvek sorozatát szerkeszti.
Vallja: Erős várunk nékünk az anyanyelv. Indítványozta és tett is azért, hogy
a Korondi Középiskola előtti térre elkészüljön Miholcs József monumentális
térkompozíciója az Anyanyelvről.

Születési év: 1970

Születési hely: Korond

Foglalkozás: író, költő, szerkesztő, irodalomszervező, tanár, könyvkiadó

Megjelent kötetek:
A korondi néző edény - elbeszélések, karcolatok, Bukarest, 1982.
Lopott hold - versek, Székelyudvarhely, 1995.
A tündérasszony könnye - mesék, mondák, történetek, Székelyudvarhely, 1996.
A kukurékoló róka - mesék, mondák, történetek, Székelyudvarhely, 1998.
Jáék a tájban - versek, Kolozsvár, 1998.
A kolontos legéy - mesék, mondák, történetek, Székeludvarhely,1999.
A kisbíró meg a telegráncs - mesék, mondák, történetek, Kolozsvár, 1999.
Az óriás leánykája - mesék, mondák, történetek, Kolozsvár, 2000.
Tásszerzőkkel: Helyismereti olvasókönyv - Korond - Korond, 2001.
Ezer telik, ezer nem - mondák, legendák, Csíkszereda, 2002.
Boldogok hajóján - versek Székelyudvarhely, 2003.
A griffmadár fia - mesék mondák, Kolozsvár, 2003.
Árpád és Balombon - A Székelytföld mondákban, regékben és legendákban,
Marosvásárhely, 2004/2005.
Madáryelven - versek, Marosvásárhely, 2005.
A turul fia - A Székelyföld mondákban, legendákban, Sz.Uvarhely,2004/2006.
Az aranymadár - mesék, mondák, történetek, Székelyudvarhely, 2006.
Korondi fazekasalbum - Csíkszereda, 2007.
Csodavárban - gyermekversek, Budapest, 2008.
A királyné napja, A Székelyföld mondákban, legendákban, Bp., 2008.
Ösvények az égben - Összegyűjtött versek, Csíkszereda, 2009.

Elérhetőség: Korond Főút 664 Hargita megye
Tel: 0040266249185

hirdetés