hirdetés

KELEMEN LAJOS

hirdetés

A tanult és tanulható álmoktól és a kölcsönvett igéktől idegenkedve, mégis egy másik ember, a napderűs, de annál szigorúbb moralista, Camus mintha éppen arról beszélne, ahogy ma - egy mondatba sűrítve - gondolom a dolgokat: „Szívem legmélyén csak a legszegényebb életek vagy a szellem legnagyobb kalandja előtt érzek alázatot."

Középiskolásként publikál először, hamarosan közli írásait (verseit és könyvkritikáit)
a Kortárs, az Új Írás, a Jelenkor, az ÉS, az Alföld, a Mozgó Világ, a Hitel, megjelenik a Madárúton című nemzedéki antológiában. Hét évig szerkeszti Tüskés Tiborral a Somogy folyóiratot. Később az Új Balaton című folyóirat versrovatvezetője. Felsőfokú tanulmányait a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán és a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen végzi. Dolgozott könyvtárosként és művelődési ház igazgatóként. Számos kötet, antológia szerkesztője. A Szépirodalmi Figyelő a kritikusoknak járó oklevelével jutalmazza. Az utóbbi időben mind rendszeresebben publikál esszéket, 2011-ben Botticelli-kód című gondolati prózája bekerül az év esszéi közé. 2011-től a Magyar Napló szerkesztője.

Születési év: 1954

Születési hely: Büssü

Foglalkozás: író

Megjelent kötetek:
Virraszt a kéz(Kozmosz Könyvek, 1979)
Közel a város (Magvető-Orpheusz, 1990)
Hegyi verseny(Pannónia Könyvek, 1995)
Telepesek (Masszi Kiadó, 2002)
Olvasó (Napkút, 2010)
Föltett igaz (Napkút, 2011)
Szerkesztőként: A működés több mint a lét - Fodor András emlékkönyv (Kortárs Kiadó, 1997); Mindenek előtt - fiatal írók antológiája (Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság, 1997); Sokunk karácsony - antológia (Napkút, 2008); Prágai Tamás: Barbárokra várva (Napkút, 2009) - és még vagy tucatnyi másik könyv.

Legfontosabb díjak: Móricz Zsigmond Ösztöndíj (1982) Hidas-díj (1983) MTA-Soros Ösztöndíj (1984) Podmaniczky-díj (1989) Radnóti-díj (1994)

Tevékenységek egyéb művészeti területen: Egy ideig a Képírás című internetes lap főszerkesztője - jelenleg szerkesztőbizottságitagja.

Kedvenc saját mondata: Ezen dolgozik néhány évtizede - tüstént szólni fog, amint rátalált...

Kedvenc mondata mástól: Te, Uram, ne légy messze tőlem... (Zsoltárok Könyve) Két nyakas, magyar kálvinista, / Miként az Idő, úgy röpültünk, / Apa, fiú: egy Igen s egy Nem, / Egymás mellett dalolva ültünk / S miként az Idő, úgy röpültünk. (Ady Endre)

Elérhetőség: kelemen-lajos@freemail.hu
illetve: Magyar Napló szerkesztősége

hirdetés