hirdetés

KULCSÁR SZABÓ ERNŐ

hirdetés

A KLTE BTK-n m.–német szakos tanári okl. szerzett (1973), az irodalomtudományok kandidátusa (1986), doktora (1994), habilitált (1995), az MTA tagja (l.: 1995), az MTA rendes tagja (2004).
A KLTE BTK M. Irodalomtörténeti Tanszék tud. segédmunkatársa (1973– 1974), az OSZK Könyvtártud. és Módszertani Közp. Új Könyvek c. kiadványának szerkesztője (1974– 1978), a Magvető Könyvkiadó szerkesztője (1979), az MTA Irodalomtud. Int. Modern Irodalmi Főoszt. tud. munkatársa (1979– 1988), tud. főmunkatársa (1988– 1989). Az ELTE BTK M. Irodalomtörténeti Tanszék, ill. Int. egy. docense (1983– 1984, 1988– 1990), az Összehasonlító és Világirodalmi Tanszék egy. docense (1990– 1995), egy. tanára (1995. júl. 1-jétől). A pécsi JPTE, ill. a Pécsi Tudományegyetem egy. docense (1989– 1995); az Irodalomelméleti Tanszék vezetője (1990-től). A Bayreuthi Egyetem Ált. és Összehasonlító Irodalomtud. Tanszék tud. munkatársa (1984– 1988), a berlini Humboldt Egyetem Szlavisztikai Int. tanszékvezető professzora (1996-tól 2005-ig), az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének igazgatója 2006. jan. 1, óta)
A Kortárs kritikai rovatvezetője (1979– 1984), a JAK Füzetek szerkesztője (1982– 1985), a Literatúra c. irodalomtud. folyóirat felelős szerkesztője (1989– 1999), a szerkesztőbiz. elnöke (2000-2005). A Berliner Beiträge zur Hungarologie főszerkesztője (1996-2005-ig), az Irodalomtörténet c. folyóirat főszerkesztője (2007. jan. 1-től).

Születési év: 1950

Születési hely: Debrecen

hirdetés